Je lepší podnikat na živnostenský list nebo založit s.r.o.?Každý, kdo chce podnikat, si musí nejprve rozmyslet, jakou formu pro své podnikání zvolí. Nejčastěji padá volba mezi podnikáním na živnostenský list (OSVČ) nebo založením obchodní společnosti, nejpoužívanější formou je společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 

Podnikání na vlastní IČO má nesporné výhody v tom, že lze zřídit prakticky okamžitě a to návštěvou příslušného živnostenského úřadu, kde živnostenský list vydají. Další výhodou je možnost vést zjednodušené účetnictví, uplatněním výdajových paušálů se výrazně sníží administrativa a daňové přiznání tak zatíží podnikatele pouze jednou ročně. Z veškerých příjmů je však potřeba platit sociální a zdravotní pojištění. Efektivní míra zdanění se pohybuje mezi 11-15% podle velikostí ročního příjmu (400 tisíc až 2 miliony korun). Paradoxně u nízkého příjmu 100 tisíc korun ročně je efektivní míra zdanění téměř 50%, neboť zde jsou povinné paušály na platbu sociálního a zdravotního pojištění.

 

Naproti tomu u společnosti s ručením omezeným je potřeba vést řádné podvojné účetnictví, navíc veškerý zisk společnosti je potřeba zdanit korporátní daní  19% a pokud se podíl na zisku vyplatí společníkům, pak dalšími 15%, čili efektivní míra zdanění je na 34%. Nespornou výhodou oproti živnosti je, že jednatel ani společník neručí za závazky z podnikání, jako je tomu v případě živnosti, kdy podnikatel ručí neomezeně celým svým majetkem.

U drobných živnostníků, jako je prodejce spotřebního zboží nebo poskytovatel běžných služeb (kosmetička, kadeřnice, lakýrník, realitní makléř atd.), to není tak zásadní věc, ale pokud se jedná o složitější dodávky např. zhotovení staveb či prodej hodnotnějšího zboží včetně záruk, může být případné ručení vlastním majetkem problém, zejména v případě reklamací nebo právních sporů.

Občas se totiž může stát, že váš odběratel neodvede daň z přidané hodnoty (ať již úmyslně či kvůli druhotné platební neschopnost) a finanční úřad se bude hojit na tom, kdo fakturu vystavil. Ten, kdo vám vede účetnictví pak má vaše podnikání i váš majetek doslova „v hrsti“. Staly se totiž případy, kdy účetní udělala chybu a zaúčtovala např. nákup automobilu do špatné odpisové třídy. Pokud finanční úřad na tuto „drobnost“ přijde až za 3 roky, kromě nedoplatku vám také vyměří tučné penále, které bude v řádu desetitisíců korun, u hodnotnějších dopravních prostředků (kamiony, nákladní automobily) pak i v řádech sto tisíců.  Pokud tato situace postihne drobného živnostníka, může to být pro něj doslova likvidační - a to nejen pro něj, ale i celou jeho rodinu (obstavení nemovitosti, zabavení automobilu, případně volných finančních prostředků určených na výplatu mezd apod.). Pokud je však dodavatelem služeb a zboží obchodní společnost, lze problematickou situaci řešit prodejem firmy a stáhnutím se z jejího vedení. Závazek tímto sice nezanikne, s finančním úřadem a dalšími institucemi však nadále komunikuje nový majitel, resp. jednatel, kterého si do společnosti dosadí.