Zákonem dané náležitosti názvu firmyPři založení obchodní společnosti je důležité správně zvolit její název. V zákoně je název společnosti označován jako „firma“ nebo „obchodní firma“. Obchodní firmou je podnikatel nebo právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku – jedná se o základní atribut první subjektivity podnikatele. Při tvorbě či výběru nového názvu obchodní společnosti je důležité dodržovat několik jednoduchých pravidel. Ta nejsou přímo definována zákonem, ale ustálila se na základě judikatury soudů.

Název nesmí být zcela shodný ani podobný s názvem již existujícím firmy, tj. nelze nechat zapsat ABCD s.r.o., pokud již v obchodním rejstříku jsou společnosti ABC s.r.o. či ABCD a.s., z čehož vyplývá, že nemůže být stejný název společnosti použit ani v případě, kdy se jedná o jinou právní formu. Nelze rovněž zapsat firmu, která se liší pouze diakritikou, případně koncovkou (tj. jednotné vs. množné číslo). Názvy firem zároveň nesmí znít foneticky stejně. Pokud existuje ABC SPOLECNOST s.r.o., nelze zapsat ABC SPOLEČNOST s.r.o. Stejně tak ABC TRADE s.r.o. je zaměnitelné s ABC TRADES s.r.o. a nelze ani obelstít rejstříkový soud s názvem První stavební s.r.o., pokud již existuje 1. stavební s.r.o.

Název firmy nesmí být rovněž klamavý. Rejstříkový soud nezapíše Pekařství Novák s.r.o., pokud společnost nemá živnostenský list na pekařství nebo cukrářství. Příjmení Novák lze do názvu dát pouze v případě, pokud se jedná o příjmení jednatele nebo společníka společnosti. Stejně tak lze uvést do názvu společnosti město pouze v případě, pokud v něm má společnost sídlo.

Při volbě názvu je důležité si uvědomit, zda je vhodné si do názvu firmy dát své jméno a příjmení. V případě, že by se nám podnikání nevydařilo (což se samozřejmě při zakládání firmy nepředpokládá) a chtěli bychom společnost někomu odprodat, budeme zajisté požadovat i změnu názvu, aby firma nenesla dále naše jméno. Tato skutečnost sebou nese zvýšené náklady, které nemusí být akceptovány kupující stranou. Při standardním přepisu je potřeba kolek ve výši 2.000,- Kč, avšak v případě změny názvu firmy je potřeba tento převod činit notářským zápisem, což je důvodem ceny více jak čtyřnásobné.

Posledním trikem, který někteří podnikatelé používají je, že při prodeji společnosti (například při likvidaci firmy) třetímu subjektu ji přejmenují. Vzápětí si založí novou firmu se stejným původním názvem. Tento postup zákon umožňuje, neboť v obchodním rejstříku nemůže být pouze společnost se stejným názvem jako jiná aktivní firma. Pokud je nová společnost s názvem, která již v obchodním rejstříku nefiguruje, přestože tam dříve byl, měl by soud, případně notář přímým zápisem, novou společnost zapsat.