V roce 2018 zkrachovalo v České republice 649 firem, likvidací je přes 12 tisícV loňském roce vyhlásilo bankrot 649 společnosti, což je nejméně za posledních 11 let, tedy od té doby, co platí nynější insolvenční zákon. Jen za poslední 4 roky se počet bankrotů obchodních společností snížil téměř o polovinu.

Za tímto poklesem stojí především příznivá hospodářská situace v České republice, kdy ekonomika se nachází na vrcholu svého hospodářského cyklu. Ten však nemusí nadále přetrvávat, neboť zvyšování úrokových sazeb českou ekonomiku v následujících letech zcela jistě zpomalí. Bankrotů společností tak bude nejspíše přibývat.

V roce 2018 klesl počet bankrotů proti roku 2017 o 120, což je snížení o 16%. Nejvíce, více jak třetina bankrotů společností, byla v Praze (249). Nejproblematičtějšími odvětvími jsou pak obchod, průmysl a stavebnictví, dohromady 350 bankrotů.

Podle předběžných údajů za rok 2018 pak zaniklo v České republice přes 12 tisíc kapitálových firem (jedná se o společnosti, které byly vymazány z obchodního rejstříku), přesné statistiky jsou zatím pouze za 1. pololetí roku 2017, kdy zaniklo 5 987 společností (5 655 společností s ručením omezeným a 332 akciových společností). Zánik firem tak je nejvyšší za posledních 7 let, podle odborníků dochází k pročišťování trhu.

Více než polovina firem, které byly v prvním pololetní vymazány z obchodního rejstříku, měla registrované sídlo v Praze. V ostatních krajích ČR podíl zavřených společností na celkovém počtu ani v jednom případě nepřesáhl 10 procent. Z obchodního rejstříku bylo vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí nebo obchodu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že firmy by měly v období konjunktury vstupovat do likvidace méně často, opak je však pravdou neboť na vrcholu hospodářského cyklu vzniká nejvíce nových firem a s celkově vyšším počtem existujících firem, jich také více zaniká.

Nemalou roli v tom také hraje snaha rejstříkových soudů a živnostenského úřadu pročistit trh od nečinných nebo nekontaktních firem, zvláště těch na virtuálních sídlech. Společnost může do likvidace spadnout také kvůli tomu, že 3 roky po sobě nedodá finančnímu úřadu nebo obchodnímu rejstříku své hospodářské výsledky.