Likvidace neaktivních společnostíLikvidace neaktivních společností

Novela zákona o obchodních korporacích, kterou projednává legislativní rada vlády České republiky, má za cíl alespoň částečně vyřešit problematiku tzv. neaktivních korporací, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně. Podle ministerstva spravedlnosti jsou totiž zneužitelné pro daňové podvody. Snížením jejich počtu se tak sníží riziko, že by mohly být využity k nekalému jednání.

 

Podle návrhu by bylo možné zrušit obchodní korporaci bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období. K tomu je potřeba, aby byla splněna ještě jedna podmínka – výzvu ke splnění této povinnosti ji nebylo možné doručit. Společnost tedy musí splňovat definici nekontaktnosti, tj. aby nebylo doručováno do sídla společnosti a zároveň aby společnost neměla aktivní datovou schránku.

Pokud budou obě podmínky splněny zároveň, rejstříkový soud zahájí řízení o zrušení obchodní korporace, toto se zapíše do obchodního rejstříku. www.justice.cz Pokud v období půl roku od zahájení tohoto řízení nevyjde najevo, že společnost vlastní majetek postačující na úhradu nákladů likvidace, rozhodne soud o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Pokud by korporace nějaký majetek vlastnila, rozhodne soud o zrušení společnosti s likvidací.