Změny v zákoně o obchodních korporacíchVláda chystá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Mezi nejzákladnější chystané změny patří:

Základní kapitál může být splacen i bez účtu v bance

Pří založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je navrhnut nový jednodušší způsob splacení vkladu do základního kapitálu. Nyní je nutné peněžitý vklad splatit na zvláštní účet v bance, přestože vklad může činit pouhou jednu korunu. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje stanovit výjimku, kdy postačí splatit peněžitý vklad jiným způsobem (například notáři, který bude správcem vkladů). Jako hranice od které bude potřeba vklady splácet na bankovní účet byla vybrána po vzoru obchodního zákoníku výše 20.000,- Kč.

 

K vypuštění údajů ze společenské smlouvy nebude potřeba notářského zápisu

Pokud chce společnost vypustit některé údaje ze společenské smlouvy, musí navštívit notáře a zaplatit notářský zápis. Podle nového návrhu by o vypuštění některých údajů mohly rozhodovat statutární orgány firmy, pokud by to tak určila společenská smlouva nebo stanovy. O příslušném rozhodnutí by nebylo nutné pořizovat notářský zápis.